Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego

Na badania mogą zgłosić się osoby w następujących przedziałach wiekowych:

  • 50-65 rok życia
  • 40-65 rok życia – osoby z obciążeniowym wywiadem onkologicznym, mające w rodzinie chorych na raka w jamie brzusznej (pierwszy stopień pokrewieństwa-rodzice, rodzeństwo, dzieci).

Ważne - na badanie nie mogą zgłaszać się osoby, które w okresie ostatnich 10 lat wstecz takie badania miały wykonywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie programu - Zakład Endoskopii (parter) pod nr tel. 677 37 42 w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Zostanie mu wówczas wyznaczony termin badania. Każdy, kto przystępuje do badania wypełnia ankietę i pobiera lek. Badania będą wykonywane do końca 2015 r.

Powrót do listy

Polityka prywatności