Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dzień Papieski

W rocznicę przyjazdu św. Jana Pawła II do Zamościa w dniu 12 czerwca 1999 r. w kaplicy szpitalnej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dra Mariusza Leszczyńskiego.

Uroczystościom towarzyszył występ uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Zamościu, którzy przedstawili inscenizację poświęconą Janowi Pawłowi II. Na koniec obchodów złożono kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową, która była osobiście poświęcona przez Ojca Świętego. 

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu 

Powrót do listy

Polityka prywatności