Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Badanie satysfakcji pacjenta w szpitalu „papieskim”

Badanie satysfakcji pacjenta PASAT Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia skierowane jest do wszystkich, którzy chcą badać opinie pacjentów w szybki, profesjonalny i niedrogi sposób. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu już od kilku lat przeprowadzał takie badania dla pacjentów hospitalizowanych. Obecnie badanie to obejmie pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej z Podstawową Opieką Zdrowotną oraz Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej. Zasadniczym celem badania jest wykorzystanie badania opinii pacjentów, jako narzędzia doskonalenia jakości. Dlatego serdecznie zapraszamy zainteresowanych pacjentów do wzięcia udziału w badaniu przy okazji wizyty w poradniach specjalistycznych lub tzw. poradni lekarza rodzinnego.

 

Powrót do listy

Polityka prywatności