Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Pediatria. Godna opieka ludzi w podeszłym wieku

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu Finału 10 stycznia 2016 r., wolontariusze będą przeprowadzać kwestę na terenie szpitala.

Powrót do listy

Polityka prywatności