Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Bóg się rodzi…

W kaplicy szpitalnej odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników i pacjentów Szpitala z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim ks. Marianem Rojkiem. Przy okazji spotkania dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek wręczył dyplomy uznania pracownikom, którzy odeszli na emeryturę w 2015 roku, w dowód wdzięczności i szacunku za serce oddane pacjentowi oraz za wkład w rozwój Szpitala (Teresa Tarkowska, Alina Bortnik, Maria Puszkarska, Grażyna Sołtys, Urszula Bajus, Kazimiera Mazurek, Marianna Szarafin, Lech Wnuk, Bożena Kusiak, Grzegorz Harasim, Grażyna Kicińska). Spotkanie przygotowali kapelani: ks. Czesław Koraszyński i ks. Jacek Kania.

foto: Krzysztof Zdeb

Ryszard Pankiewicz

 

Powrót do listy

Polityka prywatności