Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

10-lecie Centralnej Sterylizatorni

Jubileusz 10-lecia Centralnej Sterylizatorni SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu był obchodzony w dniu 25.04.2008 w siedzibie szpitala. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 12.00 w Kaplicy Szpitalnej pod przewodnictwem ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego.
W uroczystościach uczestniczyło wielu gości min. ks. biskup Mariusz Leszczyński, Wiceprezes Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynsekcji Waldemar Olszak, Kierownik Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu Jacek Grabek, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Jacek Socha, przedstawiciele Centralnych Sterylizatorni z kraju oraz dyrektorzy placówek medycznych i pracownicy szpitala. Uczestnicy w ramach obchodów obejrzeli film ilustrujący 10 lat pracy Centralnej Sterylizatorni oraz uczestniczyli w konferencji naukowej podczas której wygłoszone zostały następujące wykłady:
“Zadania i wyzwanie mikrobiologiczne dla Centralnych Sterylizatorni” – dr Barbara Waszak
“Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium chirurgicznego”- mgr Maciej Szyfter
“Wybrane zagadnienia z zakresu mycia, dezynfekcji” - mgr inż. Zbigniew Dec
“Sterylizacja jako proces specjalny” - lek. med. Przemysław Lenartowicz.
Uroczystość poprowadzili Kierownik Centralnej Sterylizatorni lek. wet. Barbara Ciszewska - Ząbek oraz Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności