Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

III rocznica śmierci Jana Pawła II

Wracamy do tamtych dni
powrotu do domu Ojca
jednego z największych Papieży,
jednego z największych świętych,
Jana Pawła Wielkiego
Powrót do listy

Polityka prywatności