Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Jubileusz Okulistyki

Oddział Okulistyczny SP Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 1 lutego 2008 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej szpitala obchodził jubileusz 10-lecia oddziału.
W ramach jubileuszu odbyła się konferencja naukowa, w trakcie której zaprezentowany został film ilustrujący obecną działalność Oddziału Okulistycznego oraz wykłady: „10 ważnych dat w historii Oddziału Okulistycznego w Zamościu” - dr Stanisława Igras, „Aktualne kierunki w rozwoju Okulistyki” – prof. Marek Prost z Kliniki Okulistyki WIML Warszawa, „Jaskra - nowe terapie” - Grzegorz Dudziński (Allergan). Uroczystość poprowadził Ordynator Oddziału dr n. med. Waldemar Kędziora. Spotkanie jubileuszowe było także okazją do wręczenia Odznaczeń za Zasługi dla Ochrony Zdrowia przyznane przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz wyróżnionym pracownikom Oddziału Okulistyki. Odznaczenia wręczył Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Andrzej Mielcarek Dyrektor Szpitala.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SP SP Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności