Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2005

W hołdzie Ojcu Świętemu

Na wieść o śmierci Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II - Naszego Patrona - flagi przed szpitalem przewiązano kirem i opuszczono do połowy masztów. Płaskorzeźbę z wizerunkiem Jana Pawła II znajdującą się przy głównym wejściu do szpitala opatrzono czarną wstęgą. Pod nią złożono kwiaty i zapalono znicze. W tym miejscu pracownicy i pacjenci szpitala codziennie zapalają nowe znicze, składają kwiaty i modlą się w intencji Ojca Świętego.

Modernizacja systemu informatycznego

5 stycznia 2005 r. została podpisana przez Wojewodę Lubelskiego i Dyrektora Szpitala umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja systemu informatycznego w Szpitalu Papieskim w Zamościu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzień Chorego

Otwarcie Pracowni Hemodynamiki

Sympozjum z sercem...

W dniach 7–9 stycznia br. w Zamościu odbyło się IV Sympozjum Naukowo–Szkoleniowe „Z sercem do głowy i szyi drogą przez nerki”. Uczestniczyło w nim ponad 250 lekarzy z całego kraju, w tym 15 z tytułami profesorskimi, konsultanci krajowi i wojewódzcy z zakresu kardiologii, neurologii, endokrynologii i nefrologii.

Polityka prywatności