Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2001

Spotkanie opłatkowe

Dobrym zwyczajem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest fakt, iż corocznie, w okresie przedświątecznym organizowane są spotkania opłatkowe z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli parlamentarnych.

Certyfikat akredytacyjny

W odpowiedzi na wystąpienie lek. med. Andrzeja Mielcarka dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 4 grudnia 2000 roku o wydanie certyfikatu akredytacyjnego stwierdzającego spełnienie standardów jakości przeprowadzona została procedura oceniająca. W dniach 26-28.03.2001 zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny szpitala.

Polityka prywatności