Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Sprzedaż i dostawa staplerów laparoskopowych do operacji jelit

(LAP.0611.20.2023)

Data ogłoszenia: 09.05.2023

Termin składania ofert: 16.05.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 16.05.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty staplery laparoskopowe. (2)
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
11.05.2023. Zamość-JPII-staplery endoskopowe-pytania -2023-05 SUNMED - odpowiedzi na pytania
15.05.2023. Zapytania Surg -Tech- odpowiedzi na pytania
15.05.2023. Zapytanie do SWZ Zamość 11.05.2023-odpowiedzi na pytania
Powrót do listy

Polityka prywatności