Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, komina stalowego wolnostojącego i instalacji gazowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10

(AT.R.334.30.2023)

Data ogłoszenia: 30.03.2023

Termin składania ofert: 12.04.2023

Aktualny status: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 13.04.2023

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 2 do zaproszenia - oferta wykonawcy(5) - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 do zaproszenia - oferta cenowa(7) - wersja edytowalna
Załacznik nr 4 do zaproszenia- klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 -Oswiadczenie - wersja edytowalna
Wzór umowy
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
20.04.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powrót do listy

Polityka prywatności