Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup i dostawa Resektoskopu bipolarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(AT.R.334.124.2.2021)

Data ogłoszenia: 27.08.2021

Termin składania ofert: 13.09.2021

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Wzór umowy - Resektoskop bipolarny
Załacznik nr 4- klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 - oferta cenowa
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 1 - OPZ
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
09.09.2021. Odpowiedzi na pytania 2
11.10.2021. informacja o unieważnieniu postepowania
Powrót do listy

Polityka prywatności