Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wykonywanie badań histopatologicznych

(DO.334.17.2020)

Data ogłoszenia: 17.08.2020

Termin składania ofert: 04.09.2020

Aktualny status: unieważnione

Pełny tekst ogłoszenia: Plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Plik do pobrania

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
Oferta cenowa 2020-
Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zał. Nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 3 do umowy podmiot lecz.- WYKAZ PERSONELU
Załącznik nr 1 cennik badań
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - podmiot leczniczy
Załącznik nr 2 do umowy- wykaz wykonanych badań
Dokumenty dotyczące przebiegu postępowania
26.08.2020. Odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące konkursu na wykonywanie badań histopatologicznych.
27.08.2020. Odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące konkursu na wykonywanie badań histopatologicznych
27.08.2020. Zmiana terminu składania ofert
03.09.2020. Odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące konkursu na wykonywanie badań histopatologicznych
03.09.2020. Odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące konkursu na wykonywanie badań histopatologicznych.
03.09.2020. Zmian treści warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych
03.09.2020. Odpowiedz na zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania badań histopatologicznych o cytologicznych
10.09.2020. Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Powrót do listy

Polityka prywatności