Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych Szpitala

W dniu dzisiejszym Dyrektor Szpitala Adam Fimiarz wręczył na ręce Pani Beaty Zams Naczelnej Pielęgniarki dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych naszego Szpitala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Powrót do listy

Polityka prywatności