Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 - diagnoza potrzeb

 

 

 

 

Miasto Zamość planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”– edycja 2023 – Moduł II

 

Z uwagi na powyższe Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci dostępu do usługi  tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opaski bezpieczeństwa” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości  samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację Programu – Moduł II na rok 2023.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej (mieszkańcom Miasta Zamość) może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  2. detektor upadku,
  3. czujnik zdjęcia opaski,
  4. lokalizator GPS,
  5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

 

Udział w Programie jest bezpłatny.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 20 stycznia br.

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 975, 84 677 56 39 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00.

 

UWAGA !

 

Druk zapotrzebowania należy złożyć do MCPR ul. Lwowska 57 do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

 

 

Powrót do listy

Polityka prywatności