Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

„Rozbudowa stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego poprzez zakup i montaż zbiornika wraz z wyposażeniem w związku z COVID-19”. Umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/132/2021/329 z dnia 14.05.2021r.

Celem projektu  jest zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zakończył inwestycję w zakresie rozbudowy stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego poprzez zakup i montaż dodatkowego zbiornika o pojemności 15 100 litrów. Zbiornik umieszczony został na specjalnie przygotowanym fundamencie w pobliżu starego zbiornika o pojemności ok. 11 000 litrów, z którego obecnie doprowadzany jest tlen do instalacji szpitalnej. W ramach inwestycji wykonano także modernizację rezerwy zasilania ciekłego tlenu (stanowią ją butle umieszczone w budynku tlenowni), przez montaż zautomatyzowanej tablicy redukcyjnej. W razie awarii zbiornika z tlenem tablica automatycznie przełączy się na tryb zasilania z butli. Dzięki sfinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szpital może  zapewnić  pacjentom bezpieczeństwo w zakresie dostępu do tlenu medycznego. Obecnie używany zbiornik zamontowany został w 1994 r. i zgodnie ze specyfikacją producenta, okres użytkowania dobiega końca. Wykonana inwestycja pozwoli zabezpieczyć Szpital w tlen medyczny na wypadek awarii lub konieczności wyłączenia tego zbiornika z użytkowania.

Powrót do listy

Polityka prywatności