Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

X Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

W dniach 19-23 września 2022 roku odbędzie się X Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi realizowany w ramach kampanii Make Sense, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society). Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej i zachęcenie do wdrożenia wczesnej diagnostyki raka głowy i szyi. W ramach akcji odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, konferencje i aktywności w mediach społecznościowych w Europie.

Za realizację działań w Polsce odpowiada Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Nowotwory głowy i szyi stanowią ponad 5% wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju nowotworów złośliwych. W Polsce, w ostatnich latach zachorowania szacuje się na około 6000 przypadków rocznie.

Nowotwory Głowy i Szyi, poza tym, że stanowią zagrożenie dla życia pacjenta, powodują utratę mowy, zaburzenia procesu komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych zmysłów, zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie – poczucie wykluczenia, ostracyzmu społecznego i znacznego utrudnienia życia. Szanse pacjenta na wyleczenie, ale też zminimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków choroby są tym wyższe, im szybciej ją rozpoznamy.

W ramach X Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych, realizowanych w wybranych ośrodkach medycznych w całej Polsce, w tym od początku programu w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Podczas wizyty lekarz laryngolog przeprowadzi wywiad oraz badanie polegające na sprawdzeniu czy w obszarze uszu, nosa, jamy ustnej, gardła środkowego, gardła dolnego i krtani nie pojawiły się widoczne zmiany nowotworowe. Badanie jest całkowicie bezbolesne. Nie jest potrzebne skierowanie, natomiast każdy chętny do badania powinien zarejestrować się telefonicznie w sekretariacie Oddziału Laryngologii tel 846773720 w godzinach 11:00-14:00 do dnia 21.09.2022.

 

 

Powrót do listy

Polityka prywatności