Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych

Szpital zakończył realizację projektu pn.: Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych.

Celem projektu jest nie tylko poprawa wyglądu budynków działalności pomocniczej, ale również efektywności energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach. Prace termomodernizacyjne objęły następujące obiekty:

  • budynek Agregatorni
  • budynek Chłodnictwa
  • budynek Warsztatów
  • budynek Kuchni
  • budynek Patomorfologii

W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropu poddasza, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, wymiana stolarki okiennej, docieplenie podłogi w piwnicy, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejącego oświetlenia. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery, w tym CO2.Obniżone zostaną koszty za energię elektryczną, co wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków o 62,91%.

 

Rezultaty projektu:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 15380,71 GJ/rok, elektrycznej: 0,0776 MWh/rok,
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:1 782,5 CO2/rok,
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,0399 MW.

Okres realizacji projektu: od 2018-10-05 do 2021-12-30

Wartość ogółem :4 485 778,98 zł

Wydatki kwalifikowalne : 3 612 801,61 zł

Dofinansowanie: 3 070 881,35 zł.

Powrót do listy

Polityka prywatności