Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Pierwszy w województwie zabieg wszczepienia reduktora przepływu do zatoki wieńcowej w Szpitalu Papieskim

Operację na oddziale Kardiologii pod kierownictwem Dr. n. med. Marka Styczkiewicza i przy nieocenionej pomocy Dr Felixa Woitek z Drezna przeprowadzili lekarze Dariusz Plewik i Sebastian Raczkiewicz. Pacjentka z niereagującymi na żadne dotychczasowe leczenie bólami wieńcowymi otrzymała wyjątkową pomoc. Zabieg tego typu, stosowany dotychczas głównie w najlepszych klinikach w Europie, był jedyną szansą na poprawę.

Powrót do listy

Polityka prywatności