Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zakup ambulansu transportowego

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzymał dofinansowanie w kwocie 280 000 zł na zakup ambulansu transportowego typu B.

W dniu 14.04.2021 r. Szpital podpisał z Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie zadania, którego realizacja zakończyła się w dniu 25.11.2021 r. dostawą nowego ambulansu.   

Całkowita wartość zrealizowanego zakupu wyniosła 299 717,37 zł.

Pojazd przeznaczony będzie do  przewozu pacjentów, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego i mogą kontynuować leczenie w domu lub w innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej .

Zakup ww. pojazdu umożliwi wykonanie transportu przez pracowników Szpitala, co skróci czas przebywania pacjentów w Szpitalu i umożliwi przyjęcie większej liczby osób wymagających pomocy medycznej. 

Powrót do listy

Polityka prywatności