Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY - Komunikat !!!

W związku z pojawiającymi się w mediach materiałami informującymi o zawieszeniu działalności Oddziału Pediatrycznego w szpitalu w Zamościu, ilustrowanymi zdjęciami Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informujemy, że ww. materiały prasowe i telewizyjne przygotowane zostały nierzetelnie i w sposób krzywdzący dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w którym nigdy nie funkcjonował Oddział Pediatryczny.

Oddział Pediatryczny prowadzony był w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.. Szpital ten jest oddzielną jednostką i w żaden sposób nie jest powiązany z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Powrót do listy

Polityka prywatności