Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Gala ,,Lubelskie dla Medyków”

W dniu 18 września 2021 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się gala
pt.: „Lubelskie dla Medyków” w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wydarzenie miało na celu podsumowanie tzw. wsparcia covidowego, które trafiło do jednostek ochrony zdrowia w regionie oraz wręczenie wyróżnień dyrektorom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz pracownikom szeroko pojętych służb medycznych za ich ciężką pracę w dobie pandemii COVID-19.

Na uroczystej gali „Lubelskie dla Medyków”Zarząd Województwa Lubelskiego wręczył Pani Małgorzacie Popławskiej Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu statuetkę ze szczególnymi podziękowaniami za wkład w walkę z pandemią COVID-19. Medalami pamiątkowymi za szczególne zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19 zostali wyróżnieni pracownicy naszego Szpitala: lekarz Katarzyna Krzeczkowska, pielęgniarka Aneta Juś, pielęgniarka Diana Bryk.

W ramach gali  Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował 109 pracowników i 43 jednostki ochrony zdrowia, które w trakcie pandemii były liderami i uczestnikami tzw. projektów covidowych.Wyróżniono także 3 firmy realizujące innowacyjne projekty unijne z zakresu medycyny.

Link do zdjęć z gali ,,Lubelskie dla Medyków”:
https://drive.google.com/drive/folders/1A2_WZ6dJynYo3x_Pl8aMugjIpq3i_bZI

Powrót do listy

Polityka prywatności