Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs - MEDYK NA MEDAL

Drodzy Pacjenci!
Po wielu miesiącach walki z epidemią zdaliśmy sobie sprawę z tego, że największym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej w tak złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach. Od ponad roku obserwujemy wyjątkowe postawy pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się ogromną wrażliwością, zaangażowaniem i poświęceniem – podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Wielu z nich pomagało pacjentom po godzinach pracy, czy czuwało przy nich – niejednokrotnie zastępując najbliższych.

Mając na uwadze takie postawy Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy szczególnie w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością.

To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie. Zgłoś swojego lekarza, pielęgniarkę, położną. W ten sposób możesz wyrazić swoją wdzięczność za sprawowaną opiekę.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkie informacje o konkursie wraz regulaminem oraz formularzem zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/rpp/medyk-na-medal-konkurs-rzecznika-praw-pacjenta

Powrót do listy

Polityka prywatności