Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zmarła dr Halina Żugaj-Smyk

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 30 czerwca 2021 r. zmarła Halina Żugaj-Smyk, lekarz pediatra, wieloletnia Ordynator Oddziału Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Wyprowadzenie ciała z Domu Pogrzebowego przy ul. Peowiaków 5 w Zamościu nastąpi dn. 05.07.2021 r. o godz. 10.30. Msza Święta zostanie odprawiona w kościele Św. Brata Alberta w Zamościu dn. 05.07.2021 r. o godz. 11:00..Po mszy nastąpi przewiezienie i złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Powrót do listy

Polityka prywatności