Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

„SZPITAL BEZ BÓLU”

SZPITAL BEZ BÓLU”
 

W dniu 07.06.2021 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym zaświadczyli, że Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu spełnia kryteria wymagane przez Polskie Centrum Badania Bólu i uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem kontynuacji wprowadzonych od 2015 roku standardów leczenia bólu i jest ważny do 07.06.2024 roku.

Powrót do listy

Polityka prywatności