Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Odszedł Ireneusz Derencz

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 12 maja 2021 r. zmarł Ireneusz Derencz, długoletni pracownik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym przy ul.Peowiaków 5 nastąpi dn. 13.05.2021 r. o godz. 18:00.
Wyprowadzenie ciała nastąpi dn. 14.05.2021 r. o godz. 12:30.
Msza Święta odprawiona zostanie w kościele parafialnym Św. Brata Alberta w Zamościu dn. 14.05.2021 r. o godz. 13:00.
Ceremonia Pogrzebowa odprawiona zostanie na Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu  przy ul.Kiełczowskiej dn. 17.05.2021 r o godz. 13:00.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Powrót do listy

Polityka prywatności