Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szczepimy się

 

Szczepimy się

 

Szczepionka umożliwia przerwanie łańcucha zakażeń. Szczepiąc siebie chronisz nie tylko siebie, ale również osoby bliskie i tych, którzy nie mogą się zaszczepić. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym szybciej wirus zostanie zneutralizowany.

Najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień umieszczone zostały na stronie internetowej Szpitala. W specjalnej zakładce poświęconej szczepieniom przeciw COVID-19 znajdą Państwo, m.in. informacje:

 • Jak zapisać się na szczepienie;
 • Od kiedy można się zapisać;
 • Gdzie będą realizowane szczepienia.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Pokonanie epidemii koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie łańcucha zakażeń. Umożliwia to szczepionka. Każda osoba, która się zaszczepi chroni nie tylko siebie, ale również osoby bliskie i tych, którzy nie mogą się zaszczepić, np.: ciężko chorych i dzieci. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym szybciej wirus zostanie zneutralizowany. Aby osiągnąć odporność populacyjną (stadną) przyjmuje się, że powinno się zaszczepić 80% populacji.

 

Jak zapisać się na szczepienie?

 

- specjalna Infolinia NFZ  - tel. 989

- Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl)

- punkt szczepień Szpitala – tel. 84 677 38 28 lub 797 593 175

 

Proces szczepień będzie oparty o automatycznie wystawione e-skierowanie w transzach zgodnych z etapami Narodowego Programu Szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych. E-skierowanie nie będzie dystrybuowane do Pacjentów, będzie widoczne tylko dla osób obsługujących proces rejestracji poprzez Infolinię NFZ. E-skierowanie będzie ważne 60 dni. Dodatkowo również lekarze będą mogli wystawiać indywidualne e-skierowania, np. gdy ważność pierwszego skierowania minie lub osoba nie posiada numeru PESEL. Wystawienie e‑skierowania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub pod numerem specjalnej infolinii NFZ 989.


Nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, aby umówić się na szczepienie - wystarczy znać swoje dane osobowe. Po pozytywnej rejestracji, pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem zapisu na szczepienie, terminem i adresem wybranego puntu szczepień.

W dniu poprzedzającym ustalony termin wizyty Pacjent otrzyma również wiadomość przypominającą.

 

Od kiedy można zapisać się na szczepienie?

Zapisy będą możliwe zgodnie z kolejnością szczepień w Polsce, którą określa Narodowy Program Szczepień. Aktualnie realizowany jest Etap „0”. Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia zapisy seniorów na szczepienia przeciw COVID-19 realizowane w Etapie „1” odbędą się w dwóch fazach:

- od 15 stycznia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat oraz

- od 22 stycznia dla seniorów, którzy skończyli 70 lat.

Pozostałe osoby objęte Etapem „1” zostaną zarejestrowane w późniejszym terminie.

 

Już od 15 stycznia można zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla grupy, do której należy Pacjent, otrzyma on maila ze stosowną informacją.

 

Kolejność szczepień określona przez Narodowy Program Szczepień

Etap

Kto może się zaszczepić?

Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • rodzice wcześniaków
 • lekarze emeryci mający prawo wykonywania zawodu, którzy mają wystawione e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta;

Etap 1

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
 • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.

Etap 2

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne ;

Etap 3

 • szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

 

Gdzie można się zaszczepić?

Szczepienia powszechne będą realizowane w przychodniach (POZ). Wybranych placówkach medycznych, szpitalach, szpitalach rezerwowych oraz gabinetach samodzielnych praktyk lekarskich.

W Narodowym Programie Szczepień weźmie udział także Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Aby zaszczepić się w Szpitalu należy podczas zapisu na szczepienie wybrać z listy placówek Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są poprzez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną Infolinię NFZ 989, w punkcie szczepień w Szpitalu oraz telefonicznie pod nr. tel. 84 677 38 28, 677 32 48 lub 797 593 175.

 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień punkt szczepień uruchomiony będzie w każdej gminie. Lista placówek wykonujących szczepienia jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien  


Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem (22) 62 62 989.

 

 

Powrót do listy

Polityka prywatności