Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Informacja

W związku z ustawą z  dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, że w dniu 12 listopada 2018r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu będą udzielane świadczenia szpitalne i świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Ponadto informujemy, iż od 9 listopada 2018r. (piątek) godz. 18:00
do 13 listopada 2018r. (wtorek) godz. 08:00 będą udzielane świadczenia w ramach nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej.

Powrót do listy

Polityka prywatności