Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rozbudowa systemu monitoringu

W październiku zakończyła się realizacja etapu V rozbudowy systemu monitoringu która obejmuje instalację kamer wewnątrz obiektu Szpitala, głównie w holach na poszczególnych kondygnacjach prowadzących do jednostek medycznych. Monitoring ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentów, personelu oraz ochronę mienia. Rozbudowa etapu V systemu monitoringu sfinansowana została ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA .

Powrót do listy

Polityka prywatności