Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

800 zabiegów TLE w Zamościu bez zgonów proceduro-zależnych

Sprawdziła się formuła organizacyjna przyjęta trzy lata temu w Samo- dzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ośrodek zamojski jednym z największych (o ile nie największym) ośrodkiem TLE na świecie.

Pobierz plik -  tutaj.

Powrót do listy

Polityka prywatności