Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Historia Oddziału Neonatologii

28 grudnia 1998r. przeniesiono Oddział Noworodków do Szpitala Wojewódzkiego. Był to krok milowy w rozwoju zamojskiej neonatologii. Oddział powstawał pod pieczołowitym nadzorem dr Haliny Żugaj -Smyk i pielęgniarki oddziałowej Grażyny Strachoty.

 

Powrót do listy

Polityka prywatności