Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Szpital przyszłości

Inwestycja rozbudowy Oddziału Kardiologicznego i modernizacja Zakładu Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 

Powrót do listy

Polityka prywatności