Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Poradnia Psychologiczna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uprzejmie informuje, iż w związku z zawarciem z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
w zakresie: świadczenia psychologiczne, od dnia 1 września 2018r. w strukturze Szpitala będzie funkcjonowała Poradnia Psychologiczna.

W Poradni Psychologicznej będą realizowane świadczenia gwarantowane
w następującym zakresie: zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle
w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

Do Poradni można się zarejestrować pod nr tel. 84 677 32 18 lub 84 677 32 19 przy czym wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powrót do listy

Polityka prywatności