Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rehabilitacja dla pacjenta

W oddziale prowadzona jest rehabilitacja pacjentów z porażeniami i niedowładami w wyniku uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnej etiologii, po urazach wielonarządowych, złamaniach w obrębie kręgosłupa bez porażeń i z porażeniami – zwykle po wcześniejszym leczeniu neurochirurgicznym.

Powrót do listy

Polityka prywatności