Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Powikłania stymulacji w Zamościu. Relacja z II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla elektrokardiologów, echokardiografistów i kardiochirurgów

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak(Szczecin) – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii

Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (Zamość)

dr Łukasz Tułecki (Zamość)

dr n. med.Artur Oręziak (Warszawa)

dr n. med. Marek Czajkowski (Lublin)

dr hab. n. med. Adam Sokal (Zabrze)

Powrót do listy

Polityka prywatności