Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu na podium Szpitali w Polsce w kategorii: Sieć Szpitali Poziom III 
i w 10-ce najlepszych Szpitali w kraju oraz Wicelider w Województwie Lubelskim

         14 grudnia br. w dzienniku „Rzeczpospolita ” opublikowano wyniki tegorocznego rankingu „Złotej Setki Szpitali” w Polsce, w którym Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zdobył 3 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji najlepszych Szpitali w kategorii: Sieć Szpitali Poziom III. Oprócz tego zdobył 2 miejsce w kategorii najlepszych szpitali na Lubelszczyźnie (2016 r. Szpital zajął 1 miejsce). W klasyfikacji szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych Szpital uplasował się na 7 miejscu w Polsce (w poprzedniej edycji 6 miejsce). Tym samym Szpital potwierdził wysoką i ugruntowaną pozycję wśród najlepszych szpitali w kraju.
         W rankingu uczestniczyło 204 szpitale z całej Polski, które spośród ok. 1000 jednostek medycznych w kraju odważyło się porównać i ocenić przez ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia. Oceniano, m.in.: zarządzanie szpitalem, jakość usług medycznych i opiekę nad pacjentem, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta, analiza zdarzeń i skarg.
   Ranking w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych ponownie wygrało Centrum Onkologii im. Profesora P. Łukaszczyka w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie). W klasyfikacji: Sieć Szpitali Poziom III oraz szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych nasz Szpital zdobył 880.55 pkt. (w ubiegłym roku 889.13 pkt.) Maksymalnie szpital mógł zdobyć 1000 punktów. Na uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie w imieniu Szpitala wyróżnienia odebrał dyrektor Andrzej Mielcarek. Szpital Wojewódzki w Zamościu w rankingu „Bezpieczny Szpital Przyszłości” zajmował wielokrotnie miejsca w czołówce szpitali w kraju. W czternastoletniej historii rankingu Szpital zajmował już m.in.: dwukrotnie 2 i 4 oraz 3 miejsce.

           Największy sukces Szpital odniósł w 2011 r. zdobywając tytuł Najlepszego szpitala w Polsce w tym rankingu, oraz w 2002 r. gdy został wyróżniony Najlepszym szpitalem w kraju wg Rankingu Szpitali przeprowadzonego przez Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Ponadto w latach 2006-2009, 2011, 2012 i 2016 Szpital był sklasyfikowany jako Najlepszy Szpital na Lubelszczyźnie. Ponadto, w 2015 r. Szpital zdobył wyróżnienie dla Najlepszego Szpitala w kraju w kategorii zarządzanie w ramach przeprowadzonego badania - System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali-mapy możliwości”. Projekt, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, przeprowadzony był dla szpitali, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W 2014 r., w tym samym badaniu, Szpital był uhonorowany tytułem Najlepszego Szpitala na Lubelszczyźnie.
 

Dr Ryszard Pankiewicz Z-ca Dyrektora ds. Strategii Rozwoju, Marketingu i Komunikacji

 

Powrót do listy

Polityka prywatności