Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Polska Prezydencja w UE stawia na mózg

18 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja ekspercka „Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, udar mózgu i choroba Alzheimera – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”, współorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia i Europejską Radę Mózgu. Konferencja poświęcona była głównie tematyce związanej z realizacją drugiego priorytetu zdrowotnego polskiej Prezydencji, a więc zapobieganiu chorobom mózgu oraz chorobom neurodegeneracyjnym - w tym chorobie Alzheimera.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jakub Szulc Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jerzy Buzek przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Mary G. Baker Prezydent EBC (Londyn), Patricia Reilly i Martin Seychell z Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele świata nauki z państwa UE, b. minister zdrowia prof. Grzegorz Opala z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na spotkanie zaproszona została dr. n. med. Ewa Wierzchowska - Cioch, Ordynator Oddziału Neurologicznego naszego szpitala.
–„Ważny jest cel jaki postawiła sobie polska Prezydencja, a który wypływa z tego spotkania, tj. kwestia dostrzeżenia konieczności zapewnienia osobom dotkniętym chorobami mózgu oraz chorobami neurodegeneracyjnymi, właściwej opieki zdrowotnej i społecznej. Przesłanie jakie Polska przedstawia krajom członkowskim UE, to zbudowanie strategii zwalczania m.in. problemów zdrowotnych wieku podeszłego, w tym chorób mózgu. Według danych w Polsce na udar mózgu choruje 70 tys. osób rocznie, a z powodu otępienia cierpi ok. 400 tys. osób. Najczęstszą zaś przyczyną otępienia w wieku starczym jest choroba Alzheimera, na którą w naszym kraju choruje 250 tys. osób. Przewidywania ekspertów są niepokojące, ponieważ podawane dane mają znacząco się powiększyć, nawet kilkukrotnie.” – mówi Ordynator Wierzchowska-Cioch.
O tym, jak dużą uwagę na zagrożenia chorobami mózgu zwraca polska Prezydencja, mówi Rzecznik Prasowy Prezydencji Jakub Gołąb.
– „Priorytet związany ze zwalczaniem chorób typowych dla wieku podeszłego, w tym chorób mózgu, ma na celu wskazanie konieczności stanięcia naprzeciw wyzwaniom, jakie dla stabilności finansowej systemów ochrony zdrowia stanowi starzenie się społeczeństwa europejskiego. W ocenie Polski, niezbędne jest zwiększenie nakładów na badania nad mózgiem oraz lepsze wykorzystywanie i poprawienie dostępu do efektów badań, innowacyjności diagnostyki i leczenia. Bardzo ważne jest także stałe przypominanie o wyzwaniach demograficznych i zdrowotnych, jakimi są choroby typowe dla wieku podeszłego. Wśród celów związanych z tymi problemami znajdują się w szczególności: poprawa ciągle niesatysfakcjonującej jakości opieki zdrowotnej osób dotkniętych chorobami typowymi dla wieku podeszłego, w szczególności chorobami mózgu, jak również wsparcie psychologiczne, socjalne i organizacyjne rodzin i opiekunów oraz priorytetyzacja chorób typowych dla wieku podeszłego. Realizacja priorytetu to przede wszystkim kampania informacyjna na poziomie krajowym i europejskim, związana z poprawą świadomości społecznej w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych osób starszych oraz kontynuacja prac nad dokumentami UE w sprawie strategii zwalczania chorób mózgu”.- mówi Gołąb.
W ramach polskiej Prezydencji będą podsumowane dotychczasowe działania i przedstawione propozycje nowych rozwiązań opartych o standardy europejskie. Aktem, który miałby być stworzony dla realizacji tych postulatów, to strategia na rzecz zwalczania chorób typowych dla wieku podeszłego. Wsparciem tych działań jest także ogłoszenie 2014 roku – Europejskim Rokiem Mózgu.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności