Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Operacja przez dziurkę od klucza

Pierwsza na Lubelszczyźnie operacja rekonstrukcji zastawki mitralnej serca techniką mini inwazyjną została wykonana na Oddziale Kardiochirurgii naszego Szpitala.
W szpitalu „papieskim”, po raz pierwszy na Lubelszczyźnie, wykonana została operacja rekonstrukcji zastawki mitralnej serca techniką mini inwazyjną. Można to porównać z operacją przeprowadzoną przez „dziurkę od klucza”. Zamiast rozcięcia całej klatki piersiowej wzdłuż mostka, u 52-letniej pacjentki zastosowano niewielkie kilkucentymetrowe cięcie pod prawą piersią.
Jeszcze mniejsze cięcie było konieczne w prawej pachwinie, przez którą wprowadzone zostały specjalne kaniule do tętnicy i żyły udowej, służące do prowadzenia sztucznego krążenia pozaustrojowego. Przez niewielki otwór pod prawą piersią przy pomocy zestawu specjalnych narzędzi, po zatrzymaniu serca, wykonano naprawę zmienionej chorobowo zastawki mitralnej.
- Cieszymy się z dwóch powodów. Po pierwsze od teraz naszym pacjentom możemy zaproponować najnowsze techniki kardiochirurgii mini inwazyjnej, po drugie w tym roku po raz pierwszy liczba naprawionych zastawek mitralnych przewyższy ilość wymienionych na sztuczne, co również świadczy o coraz większym doświadczeniu naszego zespołu. Techniki miniinwazyjne są dostępne w niewielu ośrodkach w kraju. My przygotowywaliśmy się do tego ponad rok i będziemy nadal poszerzać swoje doświadczenia w tym zakresie. A wszystko dla dobra naszych pacjentów. Mamy świetny zespół lekarski i pielęgniarski, który nie boi się wyzwań i z którym z przyjemnością się pracuje. – mówi dr Łukasz Tułecki, ordynator Oddziału Kardiochirurgii w Zamościu.
Sukces ten nie byłby możliwy bez współpracy z I Kliniką Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kierowaną przez prof. dr hab. Andrzeja Bochenka, dzięki któremu gościliśmy w Oddziale Kardiochirurgii dr Witolda Gerbera, który jako jeden z pierwszych w kraju zaczął stosować techniki mini inwazyjne w chirurgii zastawki mitralnej. Z jego doświadczenia korzysta teraz zamojski zespół kardiochirurgiczny.
Tego typu operacje nie mogą być zastosowane u każdego pacjenta z chorobami zastawkowymi serca, jednak dokładna analiza przedoperacyjna pozwala wybrać grupę chorych, którzy mogą być bezpiecznie operowani tą techniką. Dostępność do tych zabiegów staje się coraz powszechniejsza w Europie. Stąd cieszymy się, że możemy je zaproponować naszym pacjentom. Zamiast dużej blizny na mostku pacjent ma jedynie niewielkie cięcie po prawej stronie klatki piersiowej, szybciej się rehabilituje i krócej przebywa w szpitalu. Poza tym okazało się, że zakupiony zestaw specjalnych narzędzi chirurgicznych mini inwazyjnych znajduje zastosowanie także przy innych chorobach – ostatnio udało się uratować przy ich użyciu pacjenta z pozawałowym pęknięciem przegrody międzykomorowej serca, dramatycznym, najczęściej śmiertelnym powikłaniem świeżego zawału serca. Zaplanowana w szczegółach i wykonana z powodzeniem przez zamojski zespół operacja okazała się być pionierską w naszym kraju i opisywaną tylko w kilku przypadkach na świecie.
Obserwujemy coraz większą liczbę pacjentów z nabytymi wadami zastawkowymi serca, często w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Badania pokazują, że im wcześniej wykryje się wadę, tym mniejsze ryzyko operacji, a pacjent wraca do pełnej sprawności i cieszy się życiem przez długie lata. Dlatego apelujemy, aby nie bać się zgłosić się do kardiologa czy kardiochirurga, jeśli zauważymy większą męczliwość, duszność przy wysiłku, obrzęki na nogach czy bóle w klatce piersiowej. Jeśli lekarz kardiolog stwierdzi wadę serca, zapraszamy do naszej Poradni Kardiochirurgicznej przy Szpitalu. Nie oznacza to, że od razu będziemy operować, po prostu wszystko wytłumaczymy, przedstawimy możliwości leczenia czy zaplanujemy dalsze badania. Do naszej poradni nie ma kolejek, wystarczy po prostu się zgłosić ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Powrót do listy

Polityka prywatności