Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Rodzić po ludzku

Ranking oddziałów położniczych “Gazety Wyborczej”
"Gazeta Wyborcza" 23 grudnia opublikowała kolejną edycję ranking oddziałów położniczych szpitali prowadzoną w ramach akcji "Rodzić po ludzku".

Oddział Położniczy SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został oceniony najlepiej spośród oddziałów położniczych szpitali w województwie lubelskim.
Tak jak w poprzednich edycjach rankingu, oceny dokonywano przyznając gwiazdki i serca. Najlepszy oddział położniczy w Polsce otrzymał 5 gwiazdek i 5 serc.
Oddziałowi Położniczemu SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przyznano 4,5 gwiazdki, co lokuje go powyżej oceny – dobry szpital, a poniżej oceny - polecamy zdecydowanie oraz 3 serca, co w rankingu oznacza - personel robi pozytywne wrażenie.
Gwiazdki przyznawano za: swobodę rodzenia, obecność bliskiej osoby, kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, pomoc i wsparcie po porodzie, edukację i poradnictwo. Serca oddział otrzymywał za: życzliwość personelu, pomoc w czasie porodu i po nim, informowanie o przebiegu porodu i stanie dziecka, poszanowanie godności i zachowanie intymności, respektowanie prawa do zgody lub odmowy na: podanie środków np. na przyśpieszenie lub wywołanie porodu, na zabiegi, obecność studentów.
Oceny dokonano na podstawie: ankiet od pacjentek, informacji od ordynatorów i obserwacji ankieterów agencji badawczej Ipsos. Kryteria oceny oparto na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia i Karcie Praw Pacjenta.
Powrót do listy

Polityka prywatności