Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ranking Wprost

W pierwszych dniach grudnia br. tygodnik „Wprost” opublikował kolejną edycję rankingu najlepszych szpitali „Gdzie się leczyć”.
W tej edycji rankingu Oddział Kardiologii naszego szpitala uplasował się na 18 miejscu w klasyfikacji najlepszych oddziałów w Polsce.

W kategorii Kardiologia Inwazyjna zajął 20 miejsce, a kategoriach: Elektrokardiologia – 18 miejsce i Angioplastyka Wieńcowa - 16 miejsce w kraju.
Z kolei Oddział Kardiochirurgii naszego szpitala został sklasyfikowany na 15 pozycji wśród najlepszych oddziałów kardiochirurgii w Polsce. Natomiast w kategorii Leczenie Choroby Wieńcowej zajął 15 miejsce. W kolejnych kategoriach: Leczenie Schorzeń Zastawek i Operacje Aorty został sklasyfikowany na tym samym 14 miejscu.
Natomiast Oddział Okulistyki naszego szpitala wśród najlepszych oddziałów tego typu w kraju uplasował się na 17 miejscu. Najlepsze - 6 miejsce Oddział Okulistyki zajął w kategorii Usunięcie Zmian na Powiece Oka. W kolejnych kategoriach zajął następujące miejsca: Leczenie Odwarstwienia Siatkówki – 13 miejsce, Leczenie Jaskry – 17 miejsce, Wycięcie Fragmentu Ciała Szklistego –13 miejsce.
Powrót do listy

Polityka prywatności