Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Ostre zespoły wieńcowe – czas to mięsień”
Oddział Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizują 8 grudnia br. w Zamościu Ogólnopolską Konferencję Naukowo–Szkoleniową zatytułowaną „Ostre zespoły wieńcowe – czas to mięsień”.
Jak mówi dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu konferencja będzie poświęcona tematyce rzadko podejmowanej, czyli przyczynom opóźnień w hospitalizacji pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz możliwościom zminimalizowania takich opóźnień. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych, czas w jakim pacjent zostanie hospitalizowany decyduje o jego życiu i zdrowiu. Dlatego konferencja jest skierowana przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy pogotowia. Ponieważ ci lekarze powinni być szczególnie wyczuleni, gdy pojawi się pacjent z bólem piersiowym. Taki pacjent nie może czekać.
Uczestnicy konferencji będą analizować etapy drogi osoby z ostrym zespołem wieńcowym, począwszy od lekarza pierwszego kontaktu do hospitalizacji w oddziale kardiologicznym. Rozważać, jak ograniczyć opóźnienia pojawiające się na różnych odcinkach tej drogi. Dzielić się doświadczeniami z funkcjonowania systemów teletransmisji EKG. Dyskutować o możliwościach uruchomienia dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi specjalnej „zielonej linii”, która maksymalnie skracałaby czas hospitalizacji takich osób.
W czasie konferencji wykłady poświęcone tym zagadnieniom wygłoszą między innymi: prof. Andrzej Bochenek z Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, prof. Grzegorz Opolski z Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Lech Poloński ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prof. Witold Rużyłło z Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. Teresa Widomska-Czekajska z Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie, jak również lekarze Oddziału Kardiologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Konferencja rozpocznie się 8 grudnia, o godzinie 15.00 w Klubie Muzycznym „Stara Elektrownia”.
Powrót do listy

Polityka prywatności