Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Z laserem do jaskry

Poradnia Leczenia Jaskry Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu została wyposażona w aparaturę najnowszej generacji do wczesnego diagnozowania i leczenia jaskry.
Ta aparatura to: tomograf do wczesnej diagnostyki jaskry, monitorowania jej przebiegu oraz diagnozy zmian w siatkówce, pachymetr do badania grubości rogówki, tonometr bezkontaktowy do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz mający najszersze zastosowanie lecznicze kombajn laserowy. Służy on m.in. do leczenia: powikłań cukrzycowych narządu wzroku, retinopatii cukrzycowej, niektórych nowotworów oka, nietypowych postaci jaskry, odwarstwienia siatkówki. Jest to aparatura najnowszej generacji. Poza szpitalem, żaden inny publiczny zakład opieki zdrowotnej na Zamojszczyźnie nie dysponuje taką aparaturą.
Jaskra to przewlekła i nieuleczalna choroba narządu wzroku mogąca doprowadzić do utraty widzenia. Przyczyny jej powstawania są dotychczas nieznane. Co gorsza w prawie 95% przypadków choroba rozwija się w sposób bezobjawowy. Leczenie polega na zahamowywaniu postępów choroby. W grupie osób zagrożonych zachorowaniem na jaskrę znajdują się: osoby z rodzin, w których ktoś chorował lub choruje na jaskrę, chorujący na nadciśnienie lub niedociśnienie, chorzy na cukrzycę, osoby powyżej 40 roku życia, osoby mające podwyższony poziom cholesterolu, palacze papierosów, osoby mające częste bóle głowy oraz mające stale zimne ręce i stopy. Aktualnie około 5000 osób regularnie leczy się w Poradni Leczenia Jaskry SPSW im. Papieża Jana Pawła II. Takich osób niestety stale przybywa. Zakup aparatury o wartości ok. 400 tys. zł. został sfinansowany ze środków samorządu województwa lubelskiego.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności