Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konferencja otolaryngologiczna

W naszym szpitalu 10 listopada br. odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa „Alergia w otolaryngologii”. Uczestników konferencji powitali dr Jerzy Derkacz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i dr Krzysztof Polberg Ordynator Oddziału Laryngologii naszego szpitala.
Komitet Naukowy konferencji tworzyli: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz, dr n. med. Maciej Hermanowski, dr n. med. Krzysztof Polberg, dr n. med. Piotr Rapiejko, dr n. med. Andrzej Wojdas, dr n. med. Jerzy Zawiślak.Obradom konferencji przewodniczył płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Profesor Jurkiewicz otworzył konferencję wykładem „Definicja i klasyfikacja nieżytów nosa”. Kolejne wykłady poświęcone chorobom alergicznym: „Diagnostyka chorób alergicznych” i „Leczenie chorób alergicznych” przedstawili dr Andrzej Wojdas i dr Piotr Rapiejko z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Konferencję zwieńczył wykład dr Bogusławy Obszańskiej z Poradni Alergologicznej SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – „Częstość zachorowań na okresowy nieżyt nosa wywołany pyłkami roślin u mieszkańców Padołu Zamojskiego”.
W konferencji uczestniczyli lekarze laryngolodzy, alergolodzy oraz lekarze rodzinni z naszego regionu. Organizatorami konferencji byli: Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Oddział Laryngologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Laryngologii w Zamojskiem.
Powrót do listy

Polityka prywatności