Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Czas to życie

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 15 listopada br. nastąpiło oficjalne uruchomienie systemu telemedycyny mającego zastosowanie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.
Podczas spotkania z udziałem Stanisława Gogacza Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Elżbiety Fałdygi Dyrektora Lubelskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorów szpitali i stacji pogotowia ratunkowego uczestniczących w systemie, Dyrektor Szpitala Andrzej Mielcarek omówił historię powstawania systemu, problemy i trudności jakie trzeba było przezwyciężyć, aby system zaczął działać. Następnie dr hab. Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii przedstawił prezentację multimedialną "Strategia leczenia pierwotną angioplastyką wieńcową pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z zastosowaniem telekardiologii" zawierającą najistotniejsze informacje o systemie i zasadach jego funkcjonowania. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca i niestabilna dusznica bolesna) o przeżyciu pacjentów decyduje czas. Istotą uruchamianego systemu jest maksymalne skrócenie czasu w jakim pacjent z ostrym zespołem wieńcowym będzie poddany konsultacji kardiologicznej i zostanie podjęta decyzja o sposobie leczenia.
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca przy zawałach serca leczenie metodą PTCA, czyli pierwotnej angioplastyki wieńcowej pod warunkiem, że czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów do wykonania PTCA jest krótszy niż 90 minut. Metoda PTCA polegająca na rozszerzeniu naczyń wieńcowych sprawia, że chory ma trzykrotnie większą szansę na przeżycie. Dotychczas chorego z objawami ostrego zespołu wieńcowego karetka wiozła do najbliższego szpitala powiatowego. Tam podejmowano decyzję, czy pacjent pozostaje w tym szpitalu, czy też jego stan jest na tyle poważny, że niezbędna jest interwencja kardiologiczna. W przypadku decyzji o potrzebie interwencji kardiologicznej ponownie wzywano karetkę i transportowano pacjenta do Oddziału Kardiologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu gdzie trafiał na stół zabiegowy. Przeciętnie trwało to, aż pięć godzin.
Obecnie system telemedycyny umożliwia przesłanie EKG pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym z domu chorego, jak i karetki do centrum odbiorczego w Oddziale Kardiologii, gdzie kardiolog natychmiast analizuje EKG i podejmuje decyzję gdzie przetransportować pacjenta. Jeżeli uzna, że stan chorego wymaga zabiegu angioplastyki jest on dowożony bezpośrednio do Oddziału Kardiologii naszego szpitala. Dzięki temu nie ma niepotrzebnej straty czasu i zdecydowanie zwiększa się szansa pacjenta na przeżycie. Szybka interwencja kardiologiczna skraca również czas rekonwalescencji i rehabilitacji.
W czasie ponad miesięcznego okresu wdrażania systemu zamojscy kardiolodzy dzięki teletransmisji danych wykryli poważne zawały serca u 20 pacjentów transportowanych w karetkach. Urządzenia do transmisji danych zostały zainstalowane w 26 karetkach w Zamościu, Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lubaczowie, Tomaszowie Lub., Janowie Lubelskim. Docelowo możliwość transmisji będzie miało ponad 30 karetek. System obejmuje obszar dawnych województw chełmskiego i zamojskiego oraz powiatów Janów Lub. i Lubaczów. Od strony technicznej system Lifnet RS działający w technologii GPRS składa się z defibrylatorów, telefonów komórkowych z kartą PCMCIA i stacji odbiorczej.
Pomysłodawcami i inicjatorami wprowadzenia oraz uruchomienia systemy telemedycyny są dr hab. Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii, Andrzej Mielcarek Dyrektor SPSP im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu i dr Paweł Dąbrowski Z-ca Ordynatora Oddziału Kardiologii. Na zakończenie spotkania Marszałek Stanisław Gogacz złożył podziękowania dla wszystkich wpisujących się w system bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego, a Elżbieta Fałdyga Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ zadeklarowała, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest żywotnie zainteresowany w rozwijaniu systemu i sprzyja takim inicjatywom.
Powrót do listy

Polityka prywatności