Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Ranking "WPROST"

Pięć oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: kardiologia, okulistyka, laryngologia, ginekologia i urologia zostało sklasyfikowanych w rankingu tygodnik „Wprost” zatytułowanego „Najlepsze szpitale”.
Ranking zawiera klasyfikację generalną obejmującą szpitale z najlepszymi w kraju oddziałami w danej specjalności oraz bardziej szczegółową opartą o „zabiegi i schorzenia, których leczenie najlepiej świadczy o profesjonalizmie placówki”. W klasyfikacji generalnej Oddział Kardiologii znalazł się na 13 miejscu w Polsce. Natomiast w klasyfikacji szczegółowej: w kategorii „Kardiologia inwazyjna” Oddział Kardiologii naszego szpitala uplasował się na 15 miejscu, w kategorii „Angioplastyka” przyznano mu 11 miejsce, a w kategorii „Elektrokardiologia” zajął 12 miejsce w kraju.
Z kolei Oddział Okulistyki w klasyfikacji generalnej znalazł się na 14 miejscu. Natomiast w klasyfikacji szczegółowej: w kategorii „Wycięcie fragmentu ciała szklistego przy odwarstwieniu siatkówki lub retinopatii cukrzycowej” uplasował się na 14 miejscu, z kolei w kategorii „Usunięcie zmian na powiece oka” na 2 miejscu w kraju, a w kategorii "Leczenie odwarstwienia siatkówki” na miejscu 17.
Oddział Laryngologii w klasyfikacji generalnej sklasyfikowano na 14 pozycji. W rankingu szczegółowym przyznano mu następujące miejsca: w kategorii „Operacje jam nosowych i zatok przynosowych” – 10, a w kategorii „Operacje mikrochirurgiczne krtani” miejsce 20. Oddział Ginekologiczny w klasyfikacji generalnej zajął 20 miejsce. Natomiast w klasyfikacji szczegółowej, w kategorii „Operacje rekonstrukcyjne przepony moczowo-płciowej i mocowania narządów rodnych miednic mniejszej u kobiet przy wypadaniu narządów płciowych i nie trzymaniu moczu” uplasował się na miejscu 19.
Oddział Urologii, wśród najlepszych tego typu oddziałów w kraju, według tygodnika „Wprost” znalazł się na 16 miejscu. Natomiast w klasyfikacji szczegółowej plasował się na następujących pozycjach: w kategorii „Duże operacje urologiczne” miejsce 15, w kategorii „Leczenie kamic układu moczowego” miejsce 14, w kategorii „Zabiegi endoskopowe” miejsce 19, w kategorii „Operacje laparoskopowe” miejsce 16.
Ranking opracował tygodnik „Wprost” we współpracy z wydawnictwem medycznym „Termedia”. Przy tworzeniu rankingu oceniano m. in.: najlepsze wykonanie najczęstszych zabiegów, zakres diagnostyki, liczbę zabiegów i techniki ich wykonywania, liczbę powtórnie przyjmowanych pacjentów, odsetki powikłań pooperacyjnych, czas pobytu pacjenta po zabiegu, kompetencje personelu, posiadanie przez placówkę certyfikatu akredytacyjnego i certyfikatu ISO.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności