Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Spotkanie opłatkowe

Z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Śrutwy, Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Arkadiusz Bratkowskiego, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Lubelskiego Stanisława Misztala w naszym szpitalu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.
Przy tej okazji Dyrektor Szpitala Andrzej Mielcarek dokonał krótkiego podsumowania najważniejszych wydarzeń mijającego już roku. Dyrektor powiedział m.in. że 2005 rok zapisze się w naszej pamięci jako rok, w którym nasz szpital poniósł niepowetowaną stratę, odszedł od nas Nasz Wielki Patron – Papież Jan Paweł II. Poza tą bolesną stratą, mijający rok należy zaliczyć do udanych w sferze medycznej i ekonomicznej. Rok 2005 jest pierwszym, od wielu lat, kiedy finanse szpitala się bilansują, a dzięki podpisanemu w grudniu z NFZ aneksowi, szpital zamknie ten rok "na plusie".>/br> Dyrektor poinformował zebranych, iż po raz pierwszy szpital otrzymał życzenia od Ministra Zdrowia i przekazał zebranym, przywiezione z Lublina, życzenia dla szpitala od Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Dyrektor Andrzej Mielcarek złożył, w imieniu własnym i dyrekcji, świąteczne życzenia wszystkim pracownikom szpitala.
Podziękowania za dotychczasową pracę i serdeczne życzenia świąteczne dla pracowników szpitala przekazali w imieniu Rady Społecznej Szpitala jej przewodniczący Arkadiusz Baratkowski, a w imieniu Sejmiku Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku.
Następnie zebrani odśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”, Kapelan Szpitala ks. Czesław Szczerba odczytał Ewangelię „O Narodzeniu Pańskim”, a Ksiądz Biskup pobłogosławił opłatek.
Ksiądz Biskup zwracając się do zebranych przywołał wspomnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu, spotkania z Naszym Patronem, swoich spotkań i rozmów z Papieżem. Ksiądz Biskup powiedział m. in., że Papież Jan Paweł II darzył wielką miłość służbę zdrowia. Ordynariusz Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej podzielił się z zebranymi wspomnieniami z grudniowej wizyty w Watykanie i spotkania z Papieżem Benedyktem XVI. W trakcie tego spotkania biskup z papieżem rozmawiali także o naszym szpitalu. Ksiądz Biskup kończąc swoje wystąpienie przekazał płynące z serca życzenia dla wszystkich pracowników i pacjentów szpitala. Potem uczestnicy spotkania składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem.

Jerzy Zarębski

Powrót do listy

Polityka prywatności