Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Jubileusz Oddziału Neurologii

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu naszego szpitala obchodzi w listopadzie tego roku 10 rocznicę uruchomienia oddziału. Z tej okazji 19 listopada odbyły się rocznicowe uroczystości. Rozpoczęły się one od Mszy Świętej w intencji pracowników i pacjentów Oddziału Neurologii z Poddodziałem Leczenia Udarów Mózgu. Mszę celebrował Ksiądz Biskup Jan Śrutwa Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w asyście 10 kapłanów, wśród których byli kapelani naszego szpitala.
Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa pracownikom i pacjentom oddziału. Okolicznościowa homilię wygłosił Ksiądz Kanonik Zdzisław Ciżmiński były pacjent oddziału. W liturgii uczestniczyli m.in. pracownicy oddziału: Wiesława Stępień-Wilczek, Marzena Sachajko, Małgorzata Wiater, Władysław Dołomisiewicz, którzy odczytali modlitwę wiernych. Podczas mszy zaprezentowano dary otrzymane przez delegację szpitala podczas listopadowej pielgrzymki do Watykanu. Wśród nich znajduje się talerz z osobistej zastawy Ojca Świętego Jan Pawła II, biały i czarny różaniec, dwa medale i dwa breloki z wizerunkiem Jana Pawła II oraz dzwonnica z drewna, ofiarowana Janowi Pawłowi II przez mieszkańców Sao Paulo w Brazylii. Pod koniec mszy ksiądz Józef Rzechuła kapelan szpitala w Tomaszowie Lub. odmówił modlitwę o beatyfikację Jan Pawła II. Rocznicową mszę wzbogaciło odśpiewanie przez zespół „ Hetmańscy Sarmaci” pieśni „Barka” i „Abba Ojcze”. Po zakończeniu mszy św. rocznicowe uroczystości kontynuowano w sali konferencyjnej szpitala. Otworzyła je dr Ewa Wierzchowska-Cioch p.o. Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. W swoim wystąpieniu przypomniała historię oddziału i swoich poprzedników na stanowisku ordynatora oddziału. Mówiła także o sukcesach i porażkach kierowanego przez siebie oddziału, jak również o codziennej ciężkiej pracy wszystkich pracowników oddziału. Następnie odbyła się filmowa prezentacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, będąca połączeniem elementów historii, współczesności i planów na przyszłość.
Po tej filmowej wizycie w oddziale, głos zabrał Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak. Profesor Stelmasiak podziękował pracownikom oddziału za 10 lat służby dla dobra pacjentów, pogratulował wysokiego poziomu medycznego oddziału i życzył sukcesów w przyszłości. Dyrektor naszego szpitala Andrzej Mielcarek podziękowania i gratulacje dla personelu oddziału przekazał, wraz z bukietem kwiatów na ręce jego ordynatora, dr Ewy Wierzchowskiej-Cioch. Następnie dyrektor Mielcarek wręczył dr Ewie Wierzchowskiej – Cioch i dr Annie Zwolan nagrody przyznane im przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących oceny aktywności przeciwdrgawkowej klasycznych oraz nowych leków przeciwpadaczkowych w modelach padaczki doświadczalnej. Do rocznicowych gratulacji i podziękowań za dotychczasową pracę dołączyli: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Arkadiusz Bratkowski, ordynatorzy i lekarze oddziałów neurologii z kliniki i szpitali w Lublinie, Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Chełma, Tomaszowa Lub. oraz liczne grono pracowników naszego szpitala. Spotkanie z okazji 10-lecia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu miało również istotny element naukowy, którym był wykład dr hab. n. med. Joanny Iłżeckiej z Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie pt. „Molekularne mechanizmy neurodegeneracji w stwardnieniu zanikowym bocznym”. Po interesującym wykładzie odbyła się dyskusja na temat zagadnień przedstawionych w wykładzie, której moderatorem był profesor Zbigniew Stelmasiak.
Powrót do listy

Polityka prywatności