Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Czwarty szpital w Polsce

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II Zamościu zajął 4 miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszy szpital w Polsce. Oficjalne ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 19 października w redakcji „Rzeczpospolitej”. Tam z rąk ministra zdrowia Marka Balickiego dyrektorzy najlepszych polskich szpitali odebrali dyplomy. Do udziału w tej uroczystości został zaproszony Andrzej Mielcarek Dyrektor Naczelny Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Wśród gości uroczystości byli również Rafał Niżankowski wiceminister zdrowia oraz Jerzy Miller prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ranking, którego przewodnie hasło brzmiało „Bezpieczny szpital”, przygotowało na zlecenie „Rzeczpospolitej” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Centrum oceniało szpitale biorąc pod uwagę siedem kryteriów: jakość usług, opiekę medyczną, jakość opieki, zarządzanie, komfort pobytu pacjenta, przestrzeganie praw pacjenta. Za wypełnianie każdego z tych kryteriów szpital otrzymywał określoną ilość punktów. Szpital idealny mógłby zdobyć 1000 punktów. Zwycięzca rankingu osiągnął 852 punkty. Szpital „Papieski” zdobył 800,26 punktu, co dało mu czwarte miejsce w Polsce wśród szpitali publicznych. Grzegorz Gauden redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” otwierając uroczystość ogłoszenia wyników rankingu powiedział m. in. „O służbie zdrowia słyszymy zwykle w kontekście kłopotów. Tym większą mamy satysfakcję, że możemy u siebie gościć dyrektorów najlepszych szpitali. Dziś pokażemy to, co najlepsze w polskiej służbie zdrowia” . Redaktor Gauden zapowiedział przygotowywanie takiego rankingu co roku ponieważ pacjent ma prawo wiedzieć, gdzie najlepiej się leczyć. Prezes NFZ Jerzy Miller pytany przez dziennikarzy o to, czy najlepsze szpitale mogą liczyć na większe pieniądze powiedział, że przy zawieraniu kontraktów jest brana pod uwagę także jakość świadczonych w szpitalu usług. Zapewniał dziennikarzy, że jego obecność podczas ogłaszania rankingu najlepszych szpitali nie jest przypadkowa.
Na zakończenie uroczystości minister zdrowia Marek Balicki powiedział m. in. „ten ranking pokazuje, jak wygląda rzeczywistość polskich szpitali, jak wygląda dzisiaj polska służba zdrowia, jak wielki postęp dokonał się w stosunku do tego, co było 15 lat temu i jak wiele pracy włożyli w to pracownicy i menedżerowie ochrony zdrowia. Za co dziękuję i gratuluję.”
Minister pogratulował wszystkim wyróżnionym, bo wie jak dużo pracy i wysiłku trzeba włożyć, aby spełnić kryteria rankingu.
Powrót do listy

Polityka prywatności