Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Medal dla Szpitala

Zarząd Województwa Lubelskiego nadał Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego. Medal został przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Lubelskiego.
Marszałek Województwa Lubelskiego Henryk Makarewicz wręczył medal dyrektorowi Andrzejowi Mielcarkowi podczas uroczystości, która odbyła się w naszym szpitalu 9 listopada 2004 r. Wraz z medalem marszałek przekazał dyrektorowi okolicznościowy adres wystosowany z okazji zajęcia przez nasz szpital czwartego miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej”.
Znalazło się w nim między innymi takie sformułowanie – „To prestiżowe wyróżnienie stanowi dowód uznania dla Dyrekcji i całego Personelu Medycznego oraz jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych. Państwa profesjonalizm, ogromna wiedza oraz mądre postrzeganie społecznej misji służby zdrowia zasługują na szczególny szacunek”. Marszałek podziękował pracownikom i dyrekcji szpitala za zachowanie tak wysokiego poziomu świadczeń medycznych, mimo problemów, które napotykają w swej codziennej pracy. Dyrektor w imieniu wszystkich pracowników szpitala złożył podziękowania za wyróżnienie.
W uroczystości wzięli udział poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Arkadiusz Bratkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Jarząbek oraz liczna grupa pracowników szpitala.
Powrót do listy

Polityka prywatności